Czech English German Russian

INSTALACE
STROJŮ


MENU1

OCELOVÉ
KONSTRUKCE


MENU3

GENERÁLNÍ
OPRAVY


MENU2

ZÁMEČNICKÉ
PRÁCE


MENU4a

USTAVOVÁNÍ
STROJŮ


menu5

NÁKUP
PRODEJ


MENU6

PNEUMATICKÁ DOPRAVA SAZÍ A SILIKY

INSTALACE, ZPROVOZNĚNÍ

Velká výzva pro naši firmu byla spolupráce na instalaci pneumatické doprava sazí a siliky včetně navažovaní do míchacích linek. Rozsah těchto instalačních prací byl velký, jednalo se o montáž potrubí pneumatické dopravy, strojního zařízení, ocelových konstrukcí, sazových a silikových sil. Dále montáž denních zásobníků, šnekových podavačů, filtrů, potrubních rozvodů, navažování. Všechny mechanické instalace související s projektem.

Tyto práce od začátku přípravy až po uvedení do provozu trvaly přibližně 12 měsíců. Harmonogram a rozsah prací byl velmi náročný na organizaci.

Prvním krokem instalace pneumatických doprav byla instalace ocelových konstrukcí a instalace sazových a silikových sil o objemu 200 m3. Montáž provedly speciální jeřáby.

Dále se instalovaly potrubní trasy pnemautické dopravy sazí a siliky jak do sil, tak do denních zásobníků.

Součástí instalací byly i nosné ocelové konstrukce dopravních tras.

Byla provedena montáž výsypných stanic, zásobníků, výhybek, filtrů a dalšího příslušenství.

Montáž výhybek, potrubí, příslušenství na silech byla prováděna ve výšce cca 36m.

Kompletní dokončené instalace pneumatických doprav na silech. Potrubní trasy, výhybky dopravy, filtry, potrubí vzduchu, pojištovací ventily, ocelové konstrukce, obslužné lávky, zábradlí, další příslušenství.